INTRODUCTION

TP.HCM, ngày 4 tháng 6 năm 2022 – COVID-19 đã lắng xuống nhưng tác động tiêu cực của nó đối với các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn. Điều này đặc biệt đúng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nơi hầu hết không có đủ khả năng tài chính để đầu tư vào các sáng kiến ​​hoặc công nghệ tốn kém để phục hồi sau đại dịch. Và bởi vì thách thức riêng biệt này đã đặt doanh nghiệp của họ vào thế bất lợi trong cạnh tranh.

Hiệp hội Thương mại Mỹ (AMCHAM) tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận ra thách thức này và đã tập hợp cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ và các phương thức khoa học của họ để cung cấp đào tạo cũng như chia sẻ kinh nghiệm rộng lớn của họ trong việc mở các kênh giao dịch mới và tiếp cận thị trường toàn cầu sử dụng khoa học và công nghệ để cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy các giải pháp mới, củng cố mạng lưới đổi mới và thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Sáng kiến ​​có tên “Con đường phục hồi kinh tế hậu đại dịch” được thiết kế như là một sự hợp tác giữa các tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng với các tổ chức của Việt Nam nhằm giúp đào tạo các doanh nghiệp địa phương áp dụng những cách thức mới để tiếp cận các cơ hội kinh doanh toàn cầu. Sáng kiến ​​đơn giản trong cách tiếp cận nhưng mang đến những tên tuổi nổi tiếng và uy tín nhất trong ngành với các giải pháp cụ thể giúp các doanh nghiệp địa phương tiếp cận khách hàng toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia, đây sẽ là cơ hội để giao lưu trực tiếp với các cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Cụ thể, Tiểu ban Kinh tế Số & Công nghệ của AMCHAM và Đại học Hoa Sen đã phối hợp tổ chức các sự kiện này cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khuôn viên trung tâm thành phố của Hoa Sen vào ngày 23 tháng 6 năm 2022. Khi tham dự sáng kiến đào tạo này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được học hỏi từ các công ty đa quốc gia hàng đầu về việc thiết lập sự hiện diện số trên thị trường, giao dịch thanh toán xuyên biên giới, giải pháp tiếp thị trong thời đại kỹ thuật số, chất lượng sản phẩm và tính bền vững.

Số chỗ ngồi có hạn nên hãy đăng ký sớm.

 

 

SPEAKERS

Payoneer, Trưởng phòng Kinh doanh
Meta, Giám Đốc Quản Lý Doanh Nghiệp Đang Phát Triển thị trường Việt Nam
Trưởng bộ phận kinh doanh UL RCP HST (Hardline Softline Toys) / HSF (Health Sustainability Furniture)
Amazon Global Selling, Quản lý tài khoản cấp cao
Giảng viên Đại học Hoa Sen

AGENDA

  • 08:00

    Event Level Rating

VENUE

CONTACT